எங்களை பற்றி...

சிவ பவுண்டேஷன்

திருவாசகம் தந்த எனது குரு மகான் மாணிக்க வாசகர் ஸ்வாமிகள் என் அகத்தில் நின்று தூண்டியதாலும் புனித இறை தேடலில் இறைவன் அருட்பெரும் தீயாக விளங்குபவன் என் உணர்த்திய எனது ஆதி குரு அண்ணாமலையாரின் அருளாலும் துவங்க பட்டதுதான் சிவ பீடம் (siva fountation) என்னும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் 2010 ‘ம் வருடம் சிவனடியார்கள் சிவனருள் செல்வர்கள் ஒன்று கூடி முடிவு செய்து நிறுவ பட்டது தான் சிவ பீடம் அறக்கட்டளை.

மேலும் படிக்க...»


திருவாசக துளிகள்..
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே!
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே!!
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே!!!

      எமது பணி...